IP-кодове за степени на защита от прах и вода. Какво означават? - Онлайн магазин за вентилация, охлаждане и отопление

IP-кодове за степени на защита от прах и вода. Какво означават?

Степента на IP защита (Ingress Protection Rating) е система за класификация на степента на защита на уреди, електрическо оборудване и други устройства срещу проникване на твърди предмети, прах и вода. Кодовете са в съответствие с международния стандарт IEC 60529 (DIN 40050, GOST 14254). Публикува се от Международната електротехническа комисия (IEC).

Кодът съдържа IP и две цифри или X. (Непример- IP44, IP65, IPX4)

Първата цифра в двуцифрения IP код обозначава нивото на защита от твърди предмети, включително и прах.

Втората цифра обозначава колко водоустойчиво е дадено устройство.

Степента на защита е важна за вас като потребител, за да можете добре да прецените, дали уредите или устройствата, които закупувате са подходящи за предназначението, което сте предвидили.

Дали ще е за външно или вътрешно приложение. Отворени или затворени пространства, изложен ли е на атмосферни влияния- дъжд, ватър, прах или дим? Да предвидите възможна повреда или неефективност при използването. Също така до каква степен самите вие са предпазени от тези уреди при досег, допир или интервенция.

Например, инфрачервен отоплител, който ще поставяте в градина навес или полуотворена тераса е добре той да бъде с най-високия клас защита в тази област IP65. Но вентилатор, който ще използвате в дома си и IP20 e напълно достатъчно.

Ние от Shop-online.bg се стараем да насочваме вниманието ви към важни от потребителска гледна точка индикатори, за да вземате винаги информирани и най-точно отговарящи на вашите нужди решения.