Уважаеми клиенти,

Настоящият документ има за цел да Ви запознае с начините, по който ние от Shop Online събираме, обработваме, предоставяме и защитаваме Вашите лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с управлението на поръчки на продукти, предлагани от нашия уебсайт.

Ние считаме защитата на личните данни за наш основен ангажимент, като обработваме Вашите данни в съответствие с Регламент на ЕС- 2016/679 „Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“, както и „Закон за защита на личните данни“ (ЗЗЛД).

Какво представляват личните данни?

Личните данни представляват информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.

Как обработваме Вашите лични данни?

Ние от „Купас Моторс“ EООД, като администратор на интернет страницата https://www.shop-online.bg ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който Вие сте страна, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейла ни – sales@shop-online.bg

Уверяваме ви, че ние не събираме и не обработваме допълнително лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените в тази политика за поверителност цели.

Кои категории лични данни обработваме ние?

 1. три имена – име, презиме, фамилия;
 2. пощенски адрес (адрес да доставка и фактуриране);
 3. адрес на електронна поща (e-mail);
 4. телефон за връзка;

Какви са целите и основанията на обработването?

 1. Създаване и управление на профил в платформата на https://www.shop-online.bg;
 2. Обработване на поръчки, включващо приемане, подготовка, изпращане, доставка и фактуриране; Имената, адреса за доставка и телефонният номер са необходими и задължителни при регистриране на поръчка, за да бъде коректно обработена и изпратена до точния адрес посочен от клиента.
 3. Уточнения по поръчката: Възможно е наш служител да се свърже с Вас за уточнения по поръчката и нейната обработка, както на посочения от Вас телефон да се свърже фирмата-доставчик или да бъде изпратен SMS за пристигането на пратката в офис на куриер. Съгласието за предоставяне на тези данни на куриерската фирма е неотменна част от отношенията с Shop online. E-mail адреса е необходим за да изпратим потвърждение за получаване на поръчката Ви, а също така ще получите известие, когато пратката Ви бъде изпратена. 
 4. Разрешаване на казуси, свързани с анулирания на поръчки и/или връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби и/или възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 5. За целите на маркетинга: В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите e възможно да събираме и информация по време на Вашето посещение на интернет сайта ни чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация. Възможно е да изпращаме информация за продукти или рекламни кампании на посоченият при поръчката имейл адрес. По всяко време, Вие имате право да се откажете от тези съобщения, като посетите линка най-отдолу в имейла “Откажи се от абонамента”.
 6. Подобряване качеството на предлаганите от нас услуги: Информацията, която събираме служи да установим най-точно Вашите потребности и да отговорим възможно най-адекватно на Вашето търсене.

Ние не събираме и не обработваме чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните, като: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Не събираме и не обработваме данни на непълнолетни лица.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Съхраняваме Вашите лични данни във връзка с управлението на акаунта Ви в Shop Online и докато изрично той не бъде закрит от Вас.

Съхраняваме личните Ви данни, които сте ни предоставили за целите на продажбата и извършване доставката на стоките.

Също така съхраняваме лични данни, доколкото това се изисква от различни законови и нормативни актове, регулиращи воденето на финансови отчети и счетоводство и свързаната с това документация относно изпълнение на задълженията ни по договора за продажба и доставка на стоки.

На кого можем да споделим личните Ви данни?

„Купас Моторс“ EООД се задължава да не преотстъпва, предава, продава или разпространява предоставените от Вас лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие, както и да обезпечи по всички възможни начини сигурността и неприкосновеността на подадената информация. 
В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни (банкови) услуги;
 • доставчици на маркетингови услуги;
 • доставчици на IT услуги;
 • компании, с които ние работим съвместно в областта на изследване и анализ на пазара;

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните Ви данни, като за целта прилагаме подходящи технически и организационни мерки.

Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразно Общ регламент относно защитата на данните (2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). „Купас Моторс“ EООД  се задължава да спазва стриктно всички разпоредби на ЗЗЛД.

„Купас Моторс“ EООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме високи стандарти за защита, като пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до лични данни.

Въпреки мерките, които прилагаме, „Купас Моторс“ EООД не носи отговорност, ако трети лица или външни сайтове (Google Analytics; Google Ads; Facebook Ads) умишлено използват лична информация, свързана по някакъв начин с Вас и това противоречи на законовите норми и разпоредби. Shop-online.bg съдържа линкове и към други уеб сайтове, като ние не носим отговорност за тяхното съдържание.

Нашeто дружество има изградени високи стандарти за сигурност като при трансфера на лични данни се използва SSL система за сигурност, връзката м/у клиента и уебсайта е криптирана и всички данни, които се движат по канала са максимално защитени и невъзможни за прихващане от външни/трети лица. 

Какви са Вашите законови права?

Вие имате специфични законови права, свързани с управлението на личните Ви данни. Това се отнася за всички дейности по обработване, които Shop Online извършва с Вашите лични данни и които са изброени по-горе.

 • Право на достъп и информация: Вие може да изискате от нас предоставянето на информация относно личните данни, които са запазени и се използват от Shop Online.
 • Право на изтриване: Можете да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, също така може да поискате да бъдат заличени или коригирани. За целта можете да изпратете имейл с искане това да бъде направено от Shop Online, и то ще бъде изпълнено, в случай, че не са налице следните причини: За целите на счетоводството и архивирането, задължение или изискване на законови и нормативни актове, както и установяване на факти и защита при евентуални правни претенции.

Запазваме правото  си периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност

Настоящата политика за защита на личните данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-долу в страницата.

 

С уважение,

Екипът на „Купас Моторс“ EООД

 

Последна редакция: 20.03.2020 г.